نویسندگان ارسال شده توسط علی حسینی

علی حسینی

علی حسینی
6 پست 0 دیدگاه
تنها راه انجام کار های بزرگ در دنیا، انجام دادن کاری است که دوست دارید. اگر هنوز موفق نشدید آنرا پیدا کنید، به جستجوی تان ادامه دهید...

عنوان بلوک

0طرفدارپسندیدن
0دنبال کنندهدنبال کردن
53دنبال کنندهدنبال کردن
2دنبال کنندهدنبال کردن

همکاران

مرتضی بهادران
53 پست0 دیدگاه